การจดทะเบียนธุรกิจและภาษีของผู้ประกอบการ

การพัฒนาระบบข้อมูลแบบเปิดพร้อมกับการสร้างคลังข้อมูลที่ใช้ร่วมกันเป็นหนึ่งในสี่ภารกิจสำคัญของโครงการเพื่อสร้างเมือง HCM ให้เป็นเมืองอัจฉริยะตั้งแต่ปี 2017 ถึงปี 2020 โดยมีวิสัยทัศน์เป็นปี 2025 คลังข้อมูลที่ใช้ร่วมกันทั่วไป ในเขต 12 ได้เปิดขึ้นแล้ว เมืองจะเชิญชาวไร่สร้างเฟสที่สองของฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันทั่วไปในไตรมาสที่สามของปีนี้

ฐานข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้อยู่อาศัยการใช้ที่ดินการดูแลสุขภาพสถานะที่อยู่อาศัยและทางแพ่งของบุคคลและการจดทะเบียนธุรกิจและภาษีของผู้ประกอบการรวมอยู่ในคลังข้อมูลที่ใช้ร่วมกันทั่วไป คณะกรรมการประชาชนอนุมัติแผนการสร้างศูนย์ปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ (ระยะที่ 1) ด้วยเงินลงทุนรวม 30 พันล้านดอง (40.4 ล้านบาท) ศูนย์ปฏิบัติการซึ่งจะอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการประชาชน HCM ของเมืองจะใช้ฐานข้อมูลจากระบบกล้องในเขต 1, 5, 12 และ Phu Nhuan ในระยะแรก