ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับพันปีประเทศลาว

ลาวอาจเป็นประเทศเล็ก ๆ ที่ถูกล็อคแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่สิ่งที่มันมีขนาดไม่พอมันทำให้เกิดขึ้นด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีคู่แข่งมากที่สุดในภูมิภาค ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับพันปีประเทศลาวเป็นที่ตั้งของวัดทางพุทธศาสนาอันวิจิตรสถาปัตยกรรมโคโลเนียลฝรั่งเศสและภูมิทัศน์อันตระการตาของภูเขา ภายใต้การปกครองของคอมมิวนิสต์มานานกว่า 40 ปี

เมืองหลวงเวียงจันทน์มีความสมดุลของทั้งเก่าและใหม่ที่เห็นในสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมพิพิธภัณฑ์และฉากทานอาหารที่มีวิวัฒนาการ หลวงพระบางซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าในอดีตมีการผสมผสานกันอย่างลงตัวของประวัติศาสตร์ยุคอาณานิคมของฝรั่งเศสความงามของชาวพุทธและธรรมชาติ